JanasCard

Články ke stažení

Design of ultra low noise amplifiers - popis několika druhů střídavých i stejnosměrných zesilovačů s velmi malým šumem.

Popis a příklady několika transimpedančních zesilovačů s velmi malým šumem a velkou šířkou pásma.

Článek v TMworld 5/2012 o oscilátoru s velmi nízkým zkreslením, typicky pod -140 dB, rukopis je zde.

Popis modifikované verze oscilátoru s velmi nízkým zkreslením pro kmitočet 10 Hz

 

Software

Software pro AD24USB

Nová verze driveru se zvýšenou odolností proti poruchám na USB, vylepšená verze programu ADcontrol i se zobrazovaním a ukládáním reálného času měření.

ADcontrol pro AD14ETH

je komfortní  obslužný program pod Windows XP/Vista/7 pro snadnou obsluhu modulu AD14ETH a  jeho zjednodušená verze (bez FFT a číslicových filtrů) je dodávána i s AD24USB.

ADCtime.jpg (87778 bytes)

 

Vlastnosti:

  grafické zobrazení dat, zoom, kurzory, kopírování grafu do jiných aplikací, tisk grafu

  FFT s délkou až 128 k vzorků

  číslicová filtrace, typ filtru Butterworth, Čebyšev, Bessel, max řád filtru 8, dolní propust, horní propust, pásmová propust, pásmová zádrž

  měření teploty s Pt100, termočlánky

  ukládání a znovunačtení dat z disku v binárním i ASCII tvaru - snadné načtení dat do jiné aplikace

  program je optimalizován i pro práci s velkým objemem dat - až 100 000 000 vzorků

ADCfft.jpg (56811 bytes)

                                        Zobrazení spektra pomocí ADcontrol

Zde je možno stáhnout manuál k programu, zde je možno stáhnout program ADcontrol - je funkční i bez modulu, s přiloženými naměřenými daty.

©2018 JanasCard